§ 1 Voorlopige bepalingen

1. De webshop van Arthol, te vinden op www.arthol.nl, wordt gerund door ARTHOL gevestigd aan Larixstraat 15, 2421 VL Nieuwkoop, BTW: NL002444579B14

2. Dit reglement is gericht tot Consumenten en beschrijft de regels en procedures voor het sluiten van een Overeenkomst op Afstand met de Consument via de Winkel.

 

§ 2 Definities

1. Verkoper – een natuurlijke persoon die een bedrijf drijft onder de naam ARTHOL en gevestigd is Larixstraat 15, 2421 VL Nieuwkoop, BTW: NL002444579B14

2. Klant – elke entiteit die aankopen doet via de Winkel.

3. Ondernemer – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon en een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, aan wie een afzonderlijke wet rechtsbevoegdheid verleent, die namens zichzelf zakelijke activiteiten uitvoert en die de winkel gebruikt.

4. Winkel – een online winkel van Verkoper op het internetadres www.arthol.nl

5. Overeenkomst op afstand – een overeenkomst die met de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor het sluiten van overeenkomsten op afstand (binnen de Winkel), zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van partijen, met uitsluitend gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand, tot tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst.

6. Reglement – dit Reglement van de Winkel.

7. Bestelling – de wilsverklaring van de Klant ingediend via het Bestelformulier en rechtstreeks gericht op het sluiten van een Product of Producten Verkoopovereenkomst met de Verkoper.

8. Account – het account van de klant in de winkel, het verzamelt gegevens die door de klant zijn verstrekt en informatie over bestellingen die door hem in de winkel zijn geplaatst.

9. Registratieformulier – een formulier dat beschikbaar is in de Store en waarmee een account kan worden aangemaakt.

10. Bestelformulier – een interactief formulier beschikbaar in de Winkel waarmee een Bestelling kan worden geplaatst, met name door Producten aan het Winkelmandje toe te voegen en de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst te specificeren, inclusief de wijze van levering en betaling.

11. Winkelwagen – een onderdeel van de software van de winkel, waarin de door de klant geselecteerde producten voor aankoop zichtbaar zijn, en het is ook mogelijk om de bestelgegevens, met name de hoeveelheid producten, te bepalen en te wijzigen.

12. Product – een roerend goed/dienst beschikbaar in de Winkel, die het onderwerp is van de Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.

13. Verkoopovereenkomst – een productverkoopovereenkomst gesloten of gesloten tussen de klant en de verkoper via de online winkel. Onder de Verkoopovereenkomst wordt ook verstaan ​​- met betrekking tot de kenmerken van het Product – een contract voor het leveren van diensten en een contract voor een bepaalde taak.

 

§ 3 Contact met de winkel

1. Adres verkoper: Larixstraat 15, 2421 VL Nieuwkoop,

2. E-mailadres verkoper: info@arthol.nl

3. Telefoonnummer verkoper: +31 612565244

4. Bankrekeningnummer verkoper: BIC/SWIFT: INGBNL2AXXX IBAN: NL26INGB0007294631

5. De Klant kan met de Verkoper communiceren via de in dit lid vermelde adressen en telefoonnummers.

6. De klant kan telefonisch communiceren met de verkoper tussen 10:00-18:00 uur.

 

§ 4 Technische benodigdheden

Om de Winkel te gebruiken, inclusief het bladeren door het assortiment van de Winkel en het plaatsen van bestellingen voor Producten, is het volgende nodig:

a. een eindapparaat met toegang tot internet en een webbrowser,

b. een actief e-mailaccount (e-mail),

c. ingeschakelde cookies,

d. FlashPlayer geïnstalleerd.

 

§ 5 Algemene informatie

1. De Verkoper is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor storingen, waaronder begrepen onderbrekingen in het functioneren van de Winkel, veroorzaakt door overmacht, ongeoorloofde handelingen van derden of onverenigbaarheid van de Online Winkel met de technische infrastructuur van de Klant.

2. Om door het assortiment van de winkel te bladeren, hoeft u geen account aan te maken. Het plaatsen van bestellingen door de Klant voor Producten uit het assortiment van de Winkel is mogelijk na het aanmaken van een Account in overeenstemming met de bepalingen van § 6 van het Reglement of door het verstrekken van de nodige persoons- en adresgegevens die de uitvoering van de Bestelling mogelijk maken zonder een Account aan te maken. De prijzen in de Winkel zijn in EUR en zijn brutoprijzen (inclusief BTW).

3. Het definitieve (definitieve) bedrag dat door de Klant moet worden betaald, bestaat uit de prijs voor het Product en de leveringskosten, waarover de Klant wordt geïnformeerd op de website van de Winkel bij het plaatsen van de Bestelling, inclusief wanneer hij de wil tot gebondenheid uitdrukt door de Verkoopovereenkomst.

4. In geval van een Overeenkomst van abonnement of levering van diensten voor onbepaalde tijd is de uiteindelijke (definitieve) prijs de totaalprijs inclusief alle betalingen voor de afrekeningsperiode.

5. Wanneer de aard van het voorwerp van de Overeenkomst het naar oordeel van het oordeel niet mogelijk maakt de hoogte van de uiteindelijke (eind)prijs vooraf te berekenen, informatie over de wijze waarop de prijs zal worden berekend, alsmede de kosten van vervoer , levering, postdiensten en andere kosten, worden in de Winkel vermeld in de Productbeschrijving.

 

§ 6 Een account aanmaken in de winkel

1. Om een ​​account in de winkel aan te maken, moet u het registratieformulier invullen.

2. Het aanmaken van een account in de Store is gratis.

3. Inloggen op het Account gebeurt door het invoeren van de login en het wachtwoord die zijn vastgelegd in registratieformulier.

4. De Klant kan te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder enige kosten, de Account verwijderen door een gepast verzoek te sturen naar de Verkoper, met name via e-mail of schriftelijk naar de adressen vermeld in § 3.

 

§ 7 Regels voor het plaatsen van een bestelling

Om een ​​Bestelling te plaatsen, moet u:

1. Log in op de Store (optioneel);

2. Selecteer het product waarop de bestelling betrekking heeft en klik vervolgens op de knop “Aan”. mand” (of gelijkwaardig);

3. Log in of gebruik de mogelijkheid om zonder registratie een Bestelling te plaatsen;

4. Als de optie om een ​​bestelling te plaatsen zonder registratie is geselecteerd, vul dan het formulier in bestel door de gegevens van de ontvanger van de bestelling en het adres waar het product moet worden afgeleverd in te voeren, selecteer het type verzending (methode van levering van het product), voer de gegevens in voor de factuur, indien verschillend van de gegevens van de ontvanger van de bestelling,

5. Klik op de knop “Bestellen en betalen” / klik op de knop “Bestellen en betalen” en bevestig de bestelling door op de link te klikken die in de e-mail is verzonden,

6. Kies een van de beschikbare betaalmethoden en betaal, afhankelijk van de betaalmethode, de bestelling binnen de aangegeven periode, met inachtneming van § 8 punt 3.

 

§ 8 Leverings- en betalingsmethoden aangeboden

1. De Klant kan de volgende wijzen van levering van het bestelde Product gebruiken: a. DPD koerierszending

2. De klant kan de volgende betaalmethoden gebruiken: a. Elektronische betalingen: iDeal, betaling per bankoverschrijving.

3. De verzending van de goederen vindt plaats de eerstvolgende werkdag na aankoop. Levertijd is 2-4 werkdagen.

4. Verzendkosten: Verzending is gratis

 

§ 9 Uitvoering van de koopovereenkomst

1. Het sluiten van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat de klant een bestelling heeft geplaatst met behulp van het bestelformulier in de online winkel in overeenstemming met § 7 van de voorschriften.
2. Na het plaatsen van de Bestelling bevestigt de Verkoper onmiddellijk de ontvangst ervan en aanvaardt tegelijkertijd de Bestelling voor uitvoering. Bevestiging van de ontvangst van de Bestelling en de acceptatie ervan voor uitvoering vindt plaats door het verzenden van de juiste e-mail aan de Klant door de Verkoper naar het e-mailadres van de Klant dat is opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling, die ten minste de verklaring van de Verkoper bevat over ontvangst van de bestelling. Bestelling en de aanvaarding ervan voor uitvoering en bevestiging van de totstandkoming van de verkoopovereenkomst. Na ontvangst van bovenstaande e-mail door de Klant komt er een Verkoopovereenkomst tot stand tussen de Klant en de Verkoper. Het product wordt door de verkoper verzonden op de datum die in de beschrijving wordt vermeld (onder voorbehoud van paragraaf 5 van deze paragraaf).
3. Bij bestelling van Producten met verschillende leverdata is de leverdatum de langst opgegeven datum. In het geval van het bestellen van Producten met verschillende leveringsdata, heeft de Klant de mogelijkheid om levering van de Producten in delen of levering van alle Producten aan te vragen na voltooiing van de volledige bestelling.
4. Het begin van de periode van levering van het Product aan de Klant wordt als volgt berekend:
a. Als de Klant kiest voor de betalingsmethode via overschrijving, vanaf de datum van creditering van de bankrekening van de Verkoper, in het geval van betaling met behulp van de iDeal-methode, vanaf de datum van voltooiing van de voorbereiding van de bestelling.
5. In het geval van bestelling van Producten met verschillende data van gereedheid voor afhalen, is de datum van gereedheid voor afhaling de langst gegeven datum.

6. In het geval van het bestellen van Producten met verschillende data van afhaalgereedheid, heeft de Klant de keuze om de Producten in delen af ​​te halen (afhankelijk van hun afhaalgereedheid) of om alle Producten af ​​te halen na voltooiing van de volledige bestelling.
7. Het begin van de periode waarin het Product gereed is voor afhaling door de Klant wordt als volgt geteld:
a. Als de Klant kiest voor de betalingsmethode via overschrijving, elektronische betaling of betaalkaart – vanaf de datum van creditering van de bankrekening van de Verkoper .
b) Als de klant kiest voor contante afhaling in persoon – vanaf de datum van sluiting van de verkoopovereenkomst.

8. Levering van producten vindt plaats in Nederland, België, Duitsland en Polen.
9. Levering van het Product aan de Klant is verschuldigd, tenzij de Verkoopovereenkomst anders bepaalt. De leveringskosten van het product (inclusief transport-, leverings- en postdiensten) worden aan de klant aangegeven op de website van de online winkel in het tabblad “Bezorgkosten” en bij het plaatsen van de bestelling, ook wanneer de klant zijn wil uitdrukt gebonden te zijn aan de verkoop Overeenkomst.

 

§ 10 Herroepingsrecht

1. De consument kan de verkoopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.
2. De periode vermeld in par. 1 begint met de bezorging van het Product aan de Consument of een door hem aangewezen persoon die niet de vervoerder is.
3. In het geval van een Overeenkomst die betrekking heeft op veel Producten die afzonderlijk, in partijen of in delen worden geleverd, geldt de in paragraaf 1 loopt vanaf de levering van het laatste artikel, batch of onderdeel.
4. In geval van een Overeenkomst die bestaat in het geregeld afleveren van Producten voor
bepaalde tijd (abonnement), geldt de in paragraaf 1 loopt weg van het in bezit nemen van het eerste ding.
5. De consument kan de overeenkomst herroepen door een verklaring van herroeping van de overeenkomst in te dienen bij de verkoper. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de consument voor het verstrijken van deze termijn een verklaring stuurt.
6. De verklaring kan elektronisch worden verzonden naar het e-mailadres van de verkoper

7. Indien de consument een verklaring langs elektronische weg verstuurt, stuurt de verkoper de consument onverwijld op het door de consument opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging van de verklaring van herroeping van de overeenkomst.
8. Gevolgen van herroeping van de Overeenkomst:
a. Bij herroeping van de op afstand gesloten Overeenkomst wordt de Overeenkomst als niet gesloten beschouwd.
b.In geval van herroeping van de overeenkomst, retourneert de verkoper de consument onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de verklaring van de consument over de herroeping van de overeenkomst, de door hem voor de goederen gedane betalingen, met uitzondering van de kosten voor het bezorgen van de goederen.
c.De verkoper zal de betaling terugbetalen door middel van een bankoverschrijving.
d.De Verkoper kan de terugbetaling van de betaling inhouden totdat hij het Product terug heeft ontvangen.
(e) De consument dient het product onverwijld terug te sturen naar het adres van de verkoper dat in dit reglement is vermeld, en niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop hij de verkoper heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst. De deadline is gehaald als de consument het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
9. Het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand staat de consument niet toe met betrekking tot de overeenkomst:
a. waarbij het onderwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens specificaties van de consument of dient om zijn individuele behoeften tevreden te stellen behoeften,
waarbij het onderwerp van de dienst een artikel is dat in een verzegelde verpakking wordt geleverd en dat na opening van de verpakking om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kan worden geretourneerd, indien de verpakking na levering is geopend,
c. waarin het onderwerp van de service dienst is een zaak die snel bederft of een korte houdbaarheidsdatum heeft,
d.voor het verlenen van diensten, als de verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met uitdrukkelijke instemming van de consument, aan wie voor aanvang van de dienst is meegedeeld dat na de uitvoering van de dienst door de Verkoper, verliest hij het recht om zich terug te trekken uit de Overeenkomst,
d.w.z. waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de
Verkoper geen controle heeft, en die zich kunnen voordoen vóór de herroepingstermijn uit de Overeenkomst,
f. waarbij het voorwerp van de dienst zaken zijn die door hun aard na levering onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken,

 

§ 11 Klacht en garantie

1. De Verkoopovereenkomst heeft betrekking op nieuwe Producten.
2. De verkoper is verplicht de klant een artikel vrij van gebreken te leveren.
3. In het geval van een gebrek aan de goederen die van de verkoper zijn gekocht, heeft de klant het recht om een ​​klacht in te dienen.
4. Klachten dienen schriftelijk of elektronisch te worden ingediend bij de
in dit Reglement vermelde adressen van Verkoper.
5. Het verdient aanbeveling om in de klacht onder meer te vermelden: een beknopte beschrijving van het defect, de omstandigheden (inclusief de datum) van het optreden ervan, details van de klant die de klacht indient en het verzoek van de klant in verband met het defect van de goederen.
6. Verkoper zal onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen, op het klachtverzoek reageren en indien hij dit niet binnen deze termijn doet, wordt het verzoek van de Klant gegrond geacht.
7. Goederen die in het kader van de klachtenprocedure worden geretourneerd, moeten worden verzonden naar het adres vermeld in § 3 van dit Reglement.

 

§ 12 Buitengerechtelijke methoden voor het afhandelen van klachten en het nastreven van claims

1. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid voor de Consument om gebruik te maken van buitengerechtelijke klachten- en verhaalsmethoden en de regels voor toegang tot deze procedures zijn verkrijgbaar bij de kantoren en op de websites van consumentenombudsmannen, maatschappelijke organisaties die onder andere consumentenbescherming tot taak hebben .

 

§ 13 Persoonlijke gegevens in de Online Store

1. De beheerder van de persoonsgegevens van Klanten die via de
Online Store zijn verzameld, is de Verkoper.

2. Persoonlijke gegevens van klanten die door de beheerder via de online winkel worden verzameld, worden verzameld om de verkoopovereenkomst uit te voeren, en als de klant daarmee instemt, ook voor marketingdoeleinden.
3. De ontvangers van de persoonsgegevens van de Klanten van de Online Winkel kunnen zijn:
a. In het geval van een Klant die gebruik maakt van de Online Winkel met de wijze van bezorging per post of koerier, verstrekt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant aan de geselecteerde vervoerder of tussenpersoon die de zending uitvoert op verzoek van de Beheerder.
b.In het geval van een Klant die de
elektronische betalingsmethode in de Online Winkel gebruikt, verstrekt de Beheerder de verzamelde persoonlijke gegevens van de Klant aan de geselecteerde entiteit die de bovenstaande betalingen in de Online Winkel uitvoert.
4. De klant heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren.
5. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens die zijn aangegeven in de voorschriften die nodig zijn om de verkoopovereenkomst te sluiten, resulteert in de onmogelijkheid om dit contract te sluiten.

 

§ 14 Slotbepalingen

1. Overeenkomsten gesloten via de Online Store worden gesloten in het Pools.
2. Verkoper behoudt zich het recht voor om het Reglement om gewichtige redenen te wijzigen, dat wil zeggen: wetswijzigingen, wijzigingen in betalings- en leveringsmethoden – voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement. De verkoper zal de klant ten minste 7 dagen van tevoren op de hoogte stellen van elke wijziging.
3. Op zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de algemeen toepasselijke bepalingen van het Poolse recht van toepassing, in het bijzonder: het Burgerlijk Wetboek; de wet elektronische dienstverlening; de wet consumentenrechten, de wet bescherming persoonsgegevens.
4. De klant heeft het recht om buitengerechtelijke methoden te gebruiken voor het afhandelen van klachten en het indienen van claims. Hiertoe kan hij een klacht indienen via het EU ODR-onlineplatform dat beschikbaar is op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.