Privacybeleid en het gebruik van cookies

 

. PRIVACYBELEID

 1. De beheerder van persoonsgegevens verzameld via de Website www.mdbabyworld.eu (Website), d.w.z. de entiteit die beslist hoe uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt, is ARTHOL en gevestigd is Larixstraat 15, 2421 VL Nieuwkoop, BTW: NL002444579B14 (Beheerder). Contact met de Beheerder is mogelijk via het e-mailadres: info@arthol.nl.
 2. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking Richtlijn 95/46/EG en andere momenteel van toepassing zijnde, d.w.z. tijdens de verwerking van specifieke gegevens, bepalingen van de wet op de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De beheerder verwerkt persoonsgegevens om vragen te beantwoorden die worden gesteld via het contactformulier (of e-mailadres en telefoonnummer) beschikbaar op www.arthol.nl (rechtsgrondslag – Artikel 6(1)(f) van de AVG) – “gerechtvaardigd belang”.
 4. De Beheerder verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers die de profielen van de Beheerder op sociale media (Facebook) bezoeken.Deze gegevens worden alleen verwerkt in verband met het profiel van de Beheerder, onder meer om zijn eigen merk te promoten (rechtsgrond – artikel 6, lid 1, onder f ) van de AVG) – “gerechtvaardigd belang”.
 5. Het doel en de reikwijdte van de gegevens die door de beheerder worden verwerkt, vloeien telkens voort uit de toestemming van de websitegebruiker of wettelijke bepalingen en worden gespecificeerd als gevolg van acties die de gebruiker op de website heeft ondernomen.
 6. De beheerder verwerkt de volgende persoonsgegevens om vragen te beantwoorden die via het contactformulier (of e-mailadres en telefoonnummer contact) worden gesteld:
  a. naam,
  b. e-mailadres,
  c. overige gegevens die de gebruiker via de Contact Formulier.
 7. De overdracht van de gegevens vermeld in par. 6 hierboven is vrijwillig, maar noodzakelijk om de gestelde vraag te beantwoorden. Het gevolg van het niet verstrekken van de vereiste persoonsgegevens is het onvermogen om de gebruiker een antwoord te sturen.
 8. De beheerder heeft het recht om persoonsgegevens te verwerken gedurende de periode die nodig is om de via het formulier verzonden vraag te behandelen.
 9. De beheerder heeft het recht om persoonsgegevens te verwerken gedurende de periode die nodig is om de in paragraaf genoemde doelen te bereiken 3 hierboven. Afhankelijk van de rechtsgrond is dat:
  de tijd die nodig is om de overeenkomst uit te voeren,
  de tijd om wettelijke verplichtingen na te komen en de tijd waarbinnen de wet vereist dat gegevens worden opgeslagen, bijvoorbeeld belastingvoorschriften,
  de tijd waarna de vorderingen die voortvloeien uit de contract loopt af,
 10. De lijst van ontvangers van persoonsgegevens die door de Beheerder worden verwerkt, vloeit voornamelijk voort uit de reikwijdte van de door de gebruiker gebruikte diensten, maar ook uit de toestemming van de gebruiker of uit de wet. Met alle gegevensbeveiligingsgaranties.
 11. De beheerder kan de persoonlijke gegevens van de gebruiker – naast personen die door de gegevensbeheerder zijn geautoriseerd – overdragen aan andere entiteiten, inclusief entiteiten die gegevens namens de beheerder verwerken, bijv. technische dienstverleners en entiteiten die adviesdiensten verlenen.
 12. De beheerder zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (naar andere landen dan landen van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).
 13. In verband met de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder heeft de gebruiker de volgende rechten:
  a) recht op toegang tot persoonsgegevens,
  b) recht op rectificatie van persoonsgegevens,
  c) recht op verwijdering van persoonsgegevens (het recht om vergeten),
  d) het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken,
  e) het recht om gegevens over te dragen aan een andere beheerder,
  f) het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, inclusief profilering, en voor doeleinden van direct marketing, inclusief profilering,
  g) het recht om de toestemming in te trekken in het geval dat de beheerder de persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt op basis van toestemming, op elk moment en op welke manier dan ook, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking, die plaatsvond op basis van toestemming vóór de intrekking ervan ,
  h) het recht om een ​​klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, wanneer de gebruiker van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de verordening.
 14. Om uitvoering te geven aan de bepalingen vermeld in par. 19 bovenstaande rechten, neem dan contact op met de
  beheerder via het e-mailadres: info@arthol.nl.
 15. De beheerder beveiligt de persoonsgegevens die hij verwerkt in overeenstemming met de algemeen geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging.
 16. Dit privacybeleid is informatief en alleen van toepassing op de website www.arthol.nl. De website kan links naar andere websites bevatten. De beheerder stelt voor dat elke gebruiker, nadat hij naar andere websites is gegaan,
  het daar geldende privacybeleid leest.
 17. De Beheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het huidige Privacybeleid in geval van technologische ontwikkeling, wijzigingen in algemeen geldende wetten, onder meer op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, en in geval van ontwikkeling van de Website.

 

II. COOKIESBELEID

 1. De beheerder verzamelt automatisch verkregen informatie – systeemlogboeken (zogenaamde gebeurtenislogboeken), die met name openbare IP-adressen bevatten van gebruikers die de website bezoeken en de diensten gebruiken die als onderdeel van de website worden aangeboden. Systeemlogboeken worden door de beheerder gebruikt voor statistische doeleinden. Verzameloverzichten in de vorm van statistieken bevatten geen identificerende kenmerken van gebruikers die de Website bezoeken.
 2. De beheerder informeert over het gebruik van cookies, die worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik door gebruikers van de website www.strefazasilania.pl (Website).
 3. De website maakt gebruik van cookies – tekstbestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen en die worden gebruikt om de websitepagina’s te gebruiken.
 4. Het doel van het gebruik van cookies door de Website is om:
  a) analyses, rapporten en statistieken te maken over hoe gebruikers de Website-pagina’s gebruiken,
  b) de inhoud van de Website aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en het gebruik van de Website te optimaliseren.
 5. Met behulp van cookietechnologie worden alleen anonieme statistische gegevens
  over gebruikers verzameld. De informatie die via cookies wordt verkregen, wordt niet toegewezen aan een specifieke persoon en laat hem niet identificeren.
 6. Bij een bezoek aan de website wordt ten minste één cookiebestand naar het eindapparaat van de gebruiker gestuurd om de browser uniek te identificeren. Informatie die door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt automatisch door de website geregistreerd.
 7. De beheerder verstrekt geen gegevens met betrekking tot cookies aan derden.
 8. De Website kan knoppen, tools of inhoud bevatten die verwijzen naar de diensten van andere bedrijven, waaronder: plug-ins van sociale netwerksites (Facebook), kaarten (Google Maps), video’s (Youtube). Het gebruik van deze applicaties kan ertoe leiden dat informatie over gebruikers naar de aangegeven derden wordt verzonden.
 9. Cookies, de door hen opgeslagen informatie en de toegang tot deze informatie veroorzaken geen configuratiewijzigingen in het eindapparaat of de software die op dit apparaat is geïnstalleerd.
 10. De gebruiker kan op elk moment de instellingen van zijn browser wijzigen of het gebruik van cookies uitschakelen, dit kan echter leiden tot een storing van de Website.
 11. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 12. Informatie over het beheer van cookies in individuele browsers – inclusief in het bijzonder instructies voor het blokkeren van de ontvangst van cookies – is te vinden op websites die zijn gewijd aan individuele browsers:
  a) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py ?hl=pl&answer=95647
  b) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows- internet -explorer-verwijderen-cookies beheren
  d) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  e) Safari: https://support.apple.com/pl-pl /HT201265
 13. Gebruikers die na het lezen van de beschikbare informatie op de Website niet willen dat cookies in de webbrowser van het apparaat opgeslagen blijven, dienen deze na hun bezoek aan de Website uit hun browser te verwijderen.